ข้อควรรู้ในการเลือกซื้อที่ดิน

บ้านและที่ดินอุบล
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการซื้อที่ดินโดย บ้านและที่ดินอุบล บทความนี้เราจะมานำเสนอข้อควรรู้ในการเลือกซื้อที่ดินนั้นผู้ซื้อต้องศึกษาหาข้อมูลในที่ดินนั้นอย่างรอบคอบ และควรศึกษาข้อกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองด้วย เพื่อป้องกันการสูญเสีย และเพื่อให้ท่านได้ครอบครอบสิทธิอย่างถูกต้องในที่ดินนั้น เพราะปัจจุบันราคาที่ดินสูงมาก และรายละเอียดต่างๆบางครั้งต้องตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้ชัดเจน และสิ่งที่ผู้ซื้อต้องคิดให้รอบรอบคือค่าเสียโอกาสหรือความเจริญเติบโตที่จะพัฒนาที่ดินแปลงนั้นๆด้วย ในเรื่องของกฎหมาย ที่ดินมีเอกสารรึเปล่าติดปัญหากับการเงินอื่นรีเปล่า ที่ดินที่ท่านกำลังจะซื้อเป็นที่ดินที่ชอบด้วยกฎหกมายรึเปล่า ซื้อขายได้รึเปล่า ท่านจึงควรพิจารณาให้รอบคอบเรา

ในการซื้อทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่ดิน หรือที่ดินเปล่า ต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบอย่างมาก และต้องทำสัญญาซื้อขายที่กรมที่ดินทุกครั้ง เพราะเป็นมูลค่าสูงเพื่อป้องกันการถูกโกง ไม่สูญเงินทองมากมายไปเปล่าประโยชน์ และได้ทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ตรงตามความต้องการของคุณมาครอบครองได้อย่างแท้จริงจริงและถูกต้องตามกฎหมายด้วยสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อที่ดินมีดังต่อไปนี้

1. ทำการตรวจสอบที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ว่าเป็นโฉนดอะไร ต้องเป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเท่านั้นที่สามารถซื้อขายโอนกรรมสิทธ์ ได้ นอกนั้นต้องเสี่ยงหากต้องสูญไป อ่านโฉนดที่ดินมีกี่ประเภท ลักษณะอย่างไร หรือนำไปปรึกษาผู้รู้หรือกรมที่ดินให้แน่ใจ

2. ทำการตรวจสอบที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ตรวจเช็คข้อมูลที่กรมที่ดินก่อน แผนกรังวัดที่ดินดูว่าที่ที่เราจะซื้ออยู่ในข่ายมีปัญหาหรือไม่ ต้องชัดเจนก่อนทำการซื้อขาย

3. ทำการตรวจสอบที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ตรวจสอบที่ดินที่คนขายพาไปดูเป็นที่ตรงกับโฉนดหรือไม่ เป็นโฉนดหรือ น.ส.3 มีเอกสารหลักฐานหรือใหม่ เอกสารหลักฐานใช้ได้จริงหรือไม่ ตรวจสอบกับสำนักงานกรมที่ดินหรือหน่วยงานของภาครัฐว่ามีข้อมูลจริงและถูกต้องรึไม่

4.ทำการตรวจสอบที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ เนื้อที่ขายกับเนื้อที่ที่วัดจริงตรงกันหรือไม่บ่อยครั้งที่พอซื้อไปแล้วพอวัดใหม่เนื้อที่หายไปเป็นไร่ก็มี ดังนั้นต้องตรวจสอบตั้งแต่รางวัดจนไปถึงพื้นที่จริงตรงตามโฉนดและใบเอกสารหรือไม่ ให้ละเอียดรอบคอบที่สุด

5. ทำการตรวจสอบที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ตรวจสอบว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะหรือไม่ นอกจากตรวจที่กรมที่ดินต้องไปถามกรมชลประทาน ถ้าใกล้ป่าไม้ต้องตรวจสอบที่กรมป่าไม้ด้วยว่าอยู่ในเขตป่าสงวนหรืออุทยานอะไรหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของท่าผู้ซื้อ

6. ทำการตรวจสอบที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ว่าในการซื้อที่ดินทุกครั้ง จะต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย กันอย่างถูกต้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดินเท่านั้น และทำการซื้อขายโอนได้ที่สำนักงานที่ดินนั้นๆ

7. ทำการตรวจสอบที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ เช็คราคาที่ดินแพงเกินไปหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับที่ดินที่ขายบริเวณใกล้เคียง ดูด้วยว่าใครเป็นคนจ่ายค่าโอนแล้วบวกค่าใช้จ่ายการโอนเข้าไปในราคาด้วย ต้องตกลงรายละเอียดกันให้ชัดเจนระหว่างผู้ซื้อผู้ขายก่อนทำการซื้อขายให้จัดเจน

8.ทำการตรวจสอบที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ตรวจสอบลักษณะที่ดิน สภาพแวดล้อมของที่ดิน ว่าหลักกฎหมายอนุญาตใช้ประโยชน์หรือก่อสร้างบนที่ดินที่จะซื้อได้หรือไม่ ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ เช่นต้องการซื้อที่ปลูกบ้านต้องเป็นที่ในแหล่งชุมชน ปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีมลพิษ หรือซื้อทำธุรกิจต้องดูว่าสภาพแวดล้อมสถานที่ใกล้เคียงเอื้อประโยชน์ในการทำ ธุรกิจหรือไม่ หรือต้องการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต้องเป็นที่ดินในเขตพื้นที่สีม่วง หรือพื้นที่ทำอะไรได้บ้าง