มีเวลาว่างอย่าปล่อยให้ลอยนวล

หลังจากที่คุณเรียนจบมา ก็ถึงเวลาที่คุณต้องเลือกอาชีพ หลายคนปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง นั่นก็คือ การสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน การทำงาน Part Time หรือการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเลือกอาชีพในวันหน้าเมื่อคุณต้องเข้าสู่โลกของการทำงาน การที่เราจะรู้ว่าเราเหมาะหรือชอบอาชีพใดนั้น อาจต้องใช้เวลาค้นหาพอสมควร


ฉะนั้นคุณควรเตรียมตัวตั้งแต่ขั้นแรกก็คือ การรู้จักตัวคุณเองให้ถ่องแท้ สิ่งที่จะช่วยบ่งบอกตัวตนของคุณก็คือ กิจกรรมที่สนใจ ความถนัด มีความสุขในสิ่งที่คุณได้ทำ ต่อมาก็คือ เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเพื่อเข้าสู่อาชีพนั้น เรียนรู้เพิ่มทักษะ สะสมประสบการณ์ในการทำงานทั้งจากการฝึกงาน การศึกษาข้อมูลของผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้น หรือใช้เวลาว่างในการทำงานช่วงวันหยุด ต่อมาก็คือขั้นเตรียมตัว การที่คุณมีใบปริญญาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คุณได้งานที่คุณชอบ และอยากทำ เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ถ้าคุณมีประสบการณ์มาบ้างก็จะช่วยให้โอกาสของคุณมีมากขึ้น สุดท้าย เมื่อคุณฝึกงาน ทำงาน Part Time มาจนมีความชำนาญในระดับหนึ่งก็ถึงเวลาลงสนามจริง

นั่นก็คือ การหางานหรือสมัครงาน จุดเด่นที่มีในตัวคุณก็คือประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมา ความเชี่ยวชาญ ทักษะในการประกอบอาชีพนั้นๆ จะช่วยเป็นใบเบิกทางที่ดีให้กับคุณ และช่วยให้การเริ่มการทำงานอย่างไม่ยากเย็นจนเกินไป ถ้าคนอื่นเริ่มนับ 1 คุณอาจเริ่มนับที่ 5 ก็ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น