สมัครอีเมล์ E-Mail Hotmail

การสมัครอีเมล์ E-Mail Hotmail เป็นการสมัครใช้การส่งจดหมายแบบอิเล็กโทรนิกส์ โดยมีระบบการทำงานที่สำคัญในการรับส่งข้อความ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปสมัครใช้เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งการสมัครอีเมล์เพื่อนำมาใช้งานนั้นเป็นการบริการที่มีความหลากหลาย คุณสามารถใช้บริการอีเมล์ได้โดยต้องทำการสมัครอีเมล์ของฮอทเมล์ก่อน และสำหรับคนที่สมัครอีเมล์ของฮอทเมล์แล้วแต่ไม่ได้ใช้งานอีเมล์ของฮอทเมล์เลยเป็นเวลานาน ก็อาจจะทำให้ ถูกยกเลิกอีเมล์ได้ อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานไม่ได้ และทำให้ส่งอีเมล์ไม่ได้เช่นกัน

สำหรับทางที่ดีนั้นควรเลือกใช้งานอีเมล์บ้าง อย่างน้อยขั้นต่ำเดือนละครั้ง เพื่อให้สามารถได้ใช้งานพื้นที่ของอีเมล์ได้ตลอด และสามารถใช้งานอีเมล์ได้เหมือนเดิมแบบที่ไม่ต้องสมัครใหม่และไม่ต้องยกถูกทางฮอทเมล์ยกเลิกที่เมล์ที่เคยได้สมัครไว้กับทางฮอทเมล์ แต่สำหรับบางคนที่เกิดปัญหาถูกยกเลิกบัญชีอีเมล์ไปแล้ว ทำให้มีปัญหาอื่นๆตามมาอย่างการเข้าใช้งาน Facebook ไม่ได้ ดังนั้นสำหรับคนที่ยังไม่โดนยักเลิกบัญชีฮอทเมล์ ก็พยายามเข้าไปเปิดอีเมล์ใช้งานซะบ้าง เพื่อเป็นการยืนยันว่า อีเมล์นี้ยังมีการใช้งานอยู่บ้าง

แต่สำหรับอีเมล์ที่ของใครที่ถูกยกเลิก และโดนระงับการใช้งานไปแล้ว จนเกิดปัญหา ก็ไม่ต้องหาวิธีแก้เลยครับ เพราะว่ามันไม่สามารถแก้อะไรได้แล้ว แต่ถ้าหากมีความจำเป็นจริงๆ อยากยื่นขอใช้อีเมล์เก่า มันก็จะมีความวุ่นวายในการขอใช้อีเมล์เก่าหลายขั้นตอน เพราะว่าขั้นตอนในการขอข้อมูลการใช้งานอีเมล์ของฮอทเมล์ใหม่นั้น เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และจะช้ากว่าการสมัครอีเมล์ของฮอทเมลใหม่ด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้สมัครอีเมล์ของฮอทเมล์ไว้นั้นควรจะมีการสำรองอีเมล์เอาไว้เผื่อแก้ไขอีเมล์ที่ถูกยกเลิกบัญชีผู้ใช้